HOME
Home

Taalhulp en taalklas nieuwkomers

  • De taalklas biedt op de maandag, dinsdag- en donderdagochtend ondersteuning voornieuwkomers uit groep 3 t/m 8. De taalklas is van 8.30 - 12.00 uur. Dit wordt door de school van inschrijving geregeld. Ook de communicatie hierover ligt bij de school van inschrijving.
     

Inhoudelijk


In de taalklas krijgen de kinderen de vakken woordenschat, mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven, rekenen, crea. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methodes Horen, Zien en Schrijven, Veilig Leren Lezen, blokboek taal en Lees Aardig. Er wordt thematisch gewerkt in de taalklas. Leerlingen krijgen les op niveau en in de stamgroep. Er zijn drie niveaugroepen, beginners, middengroep en gevorderden. In deze niveaugroepen krijgen de kinderen mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen en taal aangeboden. In de stamgroep worden andere activiteiten gedaan, zoals klankonderwijs, crea en sociaalemotionele vorming. 

Om een korte lijn met de scholen te houden wordt er gewerkt in google drive. Een weektaak en overdrachtsdocument wordt met de school gedeeld. De leerkrachten van de taalklas zullen elke week een weektaak invullen. Wanneer er toetsresultaten zijn zal dat in het overdrachtsdocument gezet worden. De bedoeling is dat de scholen ook in deze documenten werken. Hierover wordt de school geïnformeerd.

 

Leerkrachten


Beide leerkrachten verdelen de leerlingen qua verantwoordelijkheid en het is duidelijk voor de school van inschrijving wie aanspreekpunt is. Elke ochtend is er een vrijwilliger aanwezig om te lezen met de kinderen en de leerkrachten te ondersteunen.

 

Taalhulp


De Taalhulp is bedoeld voor kinderen tussen 4 - 6 jaar die in de gemeente Alphen a/d Rijn wonen en die niet in de Taalklas les krijgen. En voor kinderen tussen 4 en 12 jaar die buiten de gemeente Alphen maar binnen het SWV Rijnstreek wonen. Het arrangement Taalhulp is een 16-weekse ondersteuning voor leerlingen waarbij de Taalhulp op school komt om de leerling te begeleidn. De Taalhulp kan ook worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen.  

Aanmelden


Het aanmelden van een leerling voor de taalklas of taalhulp gaat via een aanmeldingsformulier. Hier staat ook informatie over de taalklas en het aannemen van nieuwkomers. Voor leerlingen die op een afstand van 6 kilometer of meer wonen, vergoedt de gemeente het vervoer. 

​Locatie en contact


Basisschool De Jenaplaneet; Vliestroom 204, te Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 06-51 21 98 84
E-mail: 
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com