HOME
Home

Begaafde leerlingen

Signaleringsinstrument (hoog)begaafden

Het signaleringsinstrument wordt gebruikt bij de intake van de bovenschoolse plusklas, maar sommige IB-ers maken er ook gebruik van voor het intern signaleren van hun meerbegaafde leerlingen. 

Voor wie het instrument voor het eerst gebruikt: Laat de vragenlijsten onafhankelijk van elkaar invullen (leerlingen vanaf een jaar of 9) en zet ze daarna over in het signaleringsinstrument. Er is dan een inschatting van intelligentie, begaafdheid, resultaten en profielen te lezen. Voor het interpreteren van de profielen moet wel enige voorkennis zijn opgedaan.

Zijn er veel grote verschillen in het invullen van de diverse items, dan is een goed gesprek nodig, om te kijken, waar het verschil van inzicht door veroorzaakt wordt. Het wil niet automatisch zeggen, dat iemand het niet goed of serieus heeft ingevuld. Kinderen kunnen op school en thuis hele andere dingen laten zien.

Inmiddels zijn er betere benamingen voor de profielen bedacht, maar er komen geen updates van het programma, omdat we het ooit gratis hebben gekregen voor algemeen gebruik.

Vragenlijst leerkrachten

Vragenlijst leerling

Vragenlijst ouders/verzorgers

Signaleringsinstrument 

comPACT coaches

  • Voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs kunnen er comPACT coaches worden ingezet. Zij beschikken over de nodige expertise en affiniteit.

De comPACT coaches zijn:

  • Fieke Schuilingh  - Morgenwijzer
  • Marion van Hoevelaak - Scope scholengroep
  • Anne Wagemans - WIJ de Venen
  • Els Hegemans - kleine besturen