HOME
Home

Voorschool - basisschool

Digitale overdracht van Kinderopvang naar de Basisschool en BSO in Alphen aan den Rijn

  • Onderwijs "gaat op maat door waar de kinderopvang gebleven was" dankzij een uniform digitaal overdrachtssysteem. Vanaf 2015 gebruiken praktisch alle kinderopvang organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn een uniform digitaal overdrachtssysteem. 
     
  • De kinderopvang draagt, uiteraard met toestemming van ouders, rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden relevante informatie over aan de basisschool en indien van toepassing de BuitenSchoolse Opvang (BSO). Een aantal organisaties vult alleen de basisvragen in en stuurt het eigen kindvolgsysteem als bijlage mee. De kinderopvang geeft aan of 'warme overdracht' gewenst is. Vervolgens ligt het initiatief voor warme overdracht bij de basisscholen.
     
  • Scholen en kinderopvang hebben samen goede afspraken gemaakt die jaarlijks geëvalueerd worden. In het belang van het kind is het belangrijk dat alle gebruikers en ontvangers werken volgens dit stappenplan. Alleen dan kunnen we zoveel mogelijk kinderen goed overdragen zodat ze, indien nodig, snel passende ondersteuning krijgen. Het stappenplan met alle afspraken is op te vragen bij de projectleider Monique Haveman: monique@mixsupport.nl.
     
  • De digitale overdracht is een initiatief van de 'Werkgroep doorgaande lijn' van het Samenwerkingsverband PO Rijnstreek: https://pdf.overdrachtalphenaandenrijn.nl