HOME
Home

Ondersteuningsarrangementen

  • Ter versterking van de basisondersteuning, biedt SWV Rijnstreek arrangementen (o.a. spelbegeleiding, kindercoaching) in personeel. Daarnaast ontvangen de schoolbesturen van het SWV een ondersteuningsbudget om zelf de extra ondersteuning voor een individuele leerling of groepjes leerlingen te financieren. 
     
  • Het personeel dat voor de arrangementen ingezet kan worden, is in dienst van het SWV. Onderstaande afbeelding laat zien welke ondersteuning beschikbaar is.

In de brochure Ondersteuningsarrangementen 2023-2024 staat informatie over de beschikbare arrangementen van SWV Rijnstreek.