HOME
Home

Ondersteuningsarrangementen

  • Ter versterking van de basisondersteuning, biedt SWV Rijnstreek arrangementen (o.a. kindercoaching tot 1-8-2024) in personeel. Daarnaast ontvangen de schoolbesturen van het SWV een ondersteuningsbudget om zelf de extra ondersteuning voor een individuele leerling of groepjes leerlingen te financieren. 
     
  • Het personeel dat voor de arrangementen ingezet kan worden, is in dienst van het SWV. Onderstaande afbeelding laat zien welke ondersteuning beschikbaar is.

In de brochure Ondersteuningsarrangementen 2023-2024 staat informatie over de beschikbare arrangementen van SWV Rijnstreek.