HOME
Home

(Chronisch) Zieke leerlingen

(Chronisch) Zieke leerlingen

De school waar de zieke leerling staat ingeschreven blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.

Aanbod en werkwijze zieke leerlingen

De consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs van het kind. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma's voor deze leerlingen. Je kunt ook gebruik maken van de vele contacten die de consulent OZL heeft en de aanwezige kennis omtrent regels en voorschriften. Dankzij OZL en digitale middelen die vaak worden ingezet zijn de zieke leerlingen vanuit huis toch in de klas. De ondersteuning geldt voor zieke leerlingen in het PO én VO.

De KPN Klasgenoot voor onderwijs op afstand

Ook kan in sommige gevallen de KPN Klasgenoot ingezet worden. De zieke leerling kan dan op afstand lessen volgen. Door dit contact raken leerlingen minder snel achterop met de lesstof en - minstens zo belangrijk - blijven ze in contact met hun leraren en klasgenoten.

Consultenten (OZL) -  Onderwijs Advies - informatie op de website