HOME
Home

Wie doet wat?

We werken samen

Passend Onderwijs is teamwerk. School, ouders/verzorgers en kind werken samen om te kijken wat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is belangrijk dat je als ouder/verzorger goed samenwerkt met school. Jij kent je kind goed en ziet hoe het thuis met je kind gaat. En je weet wat je kind nodig heeft. De school ziet hoe het met je kind op school gaat.

Binnen school

Binnen school kun je terecht bij de leerkracht van je kind, de interne begeleider of de directeur.

Leerkracht


De leerkracht is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij kan je vertellen hoe je kind zich gedraagt in de groep. Misschien herkent de leerkracht jouw zorgen en heeft hij/zij adviezen of ideeën. Probeer samen te verkennen wat jouw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk in de groep te ontwikkelen.

Intern Begeleider

 

De intern begeleider (IB'er) is binnen de school verantwoordelijk voor de begeleiding van leerkrachten en het zorgbeleid. De IB'er ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen. Verder voeren intern begeleiders overleg met ouders/verzorgers en directie.

Het kan helpend zijn om – na het eerste gesprek met de leerkracht, waarin jullie samen verkennen hoe het met je kind thuis en op school gaat – een gesprek te hebben met een IB'er erbij, omdat die aanvullende kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen en (leer)problemen.

Directeur / schoolleider


De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie en het onderwijs op school. De directeur vertegenwoordigt de school naar externe contacten en legt verantwoording af aan het bestuur van de school.

Net als leerkracht en de intern begeleider kan de directeur, bijvoorbeeld in een Breed Ondersteuningsteam,  met jullie meekijken naar de mogelijkheden die de school heeft om te voorzien in de extra ondersteuning van je kind.

Binnen school

Voor vragen over scholen:

Oudersteunpunt

Heb je behoefte aan een luisterend oor buiten school? Zoek dan contact met het Oudersteunpunt of klik hier voor meer informatie

Voor vragen over opvoeding:

In Nieuwkoop – Jeugd en Gezinsteam (JGT)

JGT medewerkers zijn namens de gemeente verbonden aan school en kunnen laagdrempelig ingeschakeld worden door een interne begeleider van de school voor vragen op het gebied van opvoedondersteuning of andere (gedrags)vragen.

In Alphen / Kaag en Braassem Oost – Kwadraad / Go voor jeugd

Kwadraad kan school en ouders helpen bij vragen over opvoeding. Zij hebben een preventieve rol. Zijn er zwaardere jeugdhulp vragen dan kan je als ouder terecht bij Go voor Jeugd.