HOME
Home

Missie en Visie

Missie: 

  • Voor ieder kind een passende plek in het basisonderwijs

Visie: 

  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek wil een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen realiseren, binnen en tussen scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 
     
  • Dit doen wij op een manier, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs kunnen vinden.