HOME
Home

Basisondersteuning

Basisondersteuning in de Rijnstreek

Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school biedt. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de basisschool goed te doorlopen. De basisondersteuning wordt door de leerkracht geregeld. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht hierbij.  Ook kan er hulp worden gevraagd via externe specialisten zoals bijvoorbeeld een kindercoach of steunpunt begaafden.

Heeft je kind hulp nodig? Ga dan altijd in gesprek met de leerkracht. Wat een school precies biedt als basisondersteuning staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP), deze is te vinden op de website van de school en in de schoolgids. Ook staat deze op scholen op de kaart.

Als de basisondersteuning niet voldoende is, dan kan je kind extra ondersteuning krijgen, dit gaat altijd in overleg met ouder(s) of verzorger(s).