HOME
Home

Besturen

Besturen

  • Er zijn bij ons zijn 10 besturen aangesloten, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het aansturen van 55 scholen: 53 reguliere bassischolen en twee S(B)O scholen: Op Maat (S(B)O) en Prisma (SO). Op Maat valt onder iHub Onderwijs (Horizon) en Prisma onder de SCOPE Scholengroep.  Daarnaast zijn er drie SO besturen van buiten de Rijnstreek aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Zij hebben geen school binnen onze gemeentegrenzen, maar verzorgen wel het onderwijs voor een aantal van onze leerlingen in Leiden.

Voor een overzicht van de aangesloten schoolbesturen - zie hieronder:

  De laatste 3 besturen hebben geen school in ons SWV maar verzorgen wel het    onderwijs voor een aantal van onze leerlingen.