Welkom bij SWV Rijnstreek

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Dit is het Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs (basisonderwijs).
Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs gaat u naar de website: http://www.swv-vo-mhr.nl/
of belt u naar: 0182 - 699 765.

SWV Rijnstreek werkt aan het oprichten van het Oudersteunpunt. Deze zal na de zomer gereed zijn, samen met onze nieuwe site. Voor meer informatie <klik hier>.

Informatie over onderwijs aan Oekraïense leerlingen vindt u op onderstaande websites:
PO-Raad: Organisatie van onderwijs aan Oekraïense nieuwkomers | PO-Raad (poraad.nl)
PO-Raad: Q&A Oekraïense leerlingen | PO-Raad (poraad.nl)
Pharos: Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen - Pharos
LOWAN: Oekraïne - LOWAN