HOME

Ondersteuningsplan

  • Ons Ondersteuningsplan beschrijft ons beleid en de daaruit voortvloeiende doelen voor de schooljaren 2022 tot en met 2026. Het plan wordt gebruikt voor sturing en om voortgang te toetsen. De uitvoering van het plan wordt twee keer per jaar besproken met de OndersteuningsPlanRaad (OPR) en de Raad van Toezicht.
     
  • Klik voor het ondersteuningsplan 2022-2026