HOME
Home

Aanbod Cluster 1 en 2

Koninklijke Visio expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen

  • Er zijn in Nederland zo'n 3.000 kinderen en jongeren met een visuele beperking. Zij hebben recht op passend onderwijs. Cluster 1 onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. Voor scholen die onderwijs geven aan een leerling met een visuele beperking, zijn er 3 vormen van deskundige ambulante onderwijskundige begeleiding.
     
  • Leerlingen zitten op een Visioschool of ontvangen van de AOB dienst ambulante begeleiding. Vanuit Koninklijke Visio is Ron Wolgen contactpersoon en aanspreekpunt voor ons samenwerkingsverband. Is er een in relatie tot een leerling met een visuele beperking binnen ons samenwerkingsverband, dan is hij via deze contactgegevens bereikbaar: Ron Wolgen, ambulant onderwijskundig begeleider: RonWolgen@visio.org, of bel 06-52679823. 
  • In deze folder staat alles over ondersteuning die door Visio wordt geboden.
  • In deze brochure staat alles over ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio.
  • Kijk voor meer informatie op de website van Koninklijke Visio: https://www.visio.org
  • Bekijk ook de vernieuwde website van Eduvip: www.eduvip.nl. Hier is informatie te vinden over bijvoorbeeld: visuele aandoeningen, hulpmiddelen, schoolvak info en examenregelingen.

 

Aanbod cluster 2 Auris

Ondersteuning door Auris is er voor leerlingen met problemen met spreken, horen en taal: Over ons - Auris

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)​   

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot 7% van de kinderen en jongeren een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dat komt neer op ongeveer twee kinderen per klas.
Een leerling met TOS heeft bijvoorbeeld problemen met grammatica, het goed uitspreken van woorden of klanken, het begrijpen van wat er gezegd wordt, het zelf goed kunnen vertellen, het vinden van de juiste woorden of heeft een kleine woordenschat. Een taalontwikkelingsstoornis heeft flinke gevolgen voor de ontwikkeling van een kind of jongere, zowel op het gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied.

Doof of slechthorend (D/SH)

Eén op de 700 kinderen wordt geboren met een vorm van slechthorendheid of doofheid. Dove en slechthorende kinderen hebben moeite met horen en leren spreken. Met een CI (Cochleaire Implantaat) is de kans groot dat een kind of jongere spraakklanken kan gaan verstaan. Zo kunnen er woorden en zinnen geleerd worden. Sommige kinderen en jongeren kunnen hierdoor naar het regulier onderwijs en goed verstaan wat mensen zeggen. Een CI is een hoorapparaat voor kinderen en jongeren die met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunnen waarnemen.

Wat kan Auris betekenen     

Auris is een cluster 2 instelling. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt zowel op school als thuis en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor alle leeftijden. Auris helpt jongeren die problemen hebben met taal, spreken of horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Dit doet Auris samen met het samenwerkingsverband, de school, de leerling en de ouders. Samen zoeken we naar een oplossing en kijken we naar welke ondersteuning passend is. Auris is geen onderdeel van het samenwerkingsverband, maar wel een samenwerkingspartner. Samen zorgen we voor passend onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Voor professionals - Auris
 
Hulp van Auris bestaat uit één of meerdere vormen van onderstaande ondersteuning. Klik voor meer informatie: consultatie en advies in de klas.

Begeleiding op de reguliere school

 Voor begeleiding van Auris op de reguliere school is een onderwijsarrangement nodig. Voor het toekennen van een onderwijsarrangement gelden landelijke criteria. Auris begeleidt de leerling en/of de leerkracht van de leerling op de school zelf. De extra ondersteuning van Auris bestaat bijvoorbeeld uit voorbereidende begeleiding op lezen en taal. De begeleiding kan ook plaatsvinden in de vorm van co-teaching. De leerkracht werkt dan samen met de medewerker van Auris in de klas. Op deze manier leert de leerkracht hoe hij of zij het beste om kan gaan met de beperking van de leerling. Als deze ondersteuning onvoldoende hulp biedt, dan kan een verwijzing plaatsvinden naar een school voor Speciaal Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs.

folder Auris ondersteuning voor school

folder Auris ondersteuning voor ouders

Aanmelden bij Auris   

Aanmelden voor Zorg, Onderwijs of Consultatie en advies loopt via het Auris Aanmeldpunt: Aanmelden voor onderwijs via het Aanmeldpunt - Auris

Flyer Samenwerken bij aanmelding van leerlingen PO
 
Cursusaanbod Auris: 
Auris heeft een groot aanbod aan cursussen en workshops. Hierbij de link naar de website waar het aanbod digitaal beschikbaar is: https://shop.auris.nl/cursussenAuris cursussen en shop - Cursussen