HOME

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht: Toezicht op school
 

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van het samenwerkingsverband. Een lid van de Raad wordt toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur van het samenwerkingsverbandr. 
  • De toezichthouders hebben oog voor het maatschappelijk belang, dat soms het instellingsbelang overstijgt. De taak van de Raad blijft ‘toezicht houden’. De toezichthouders overleggen minimaal één keer per jaar met de OndersteuningsPlanRaad. 

De Raad van Toezcht bestaat uit de volgende personen:

  • Sido Silvius (onafhankelijk voorzitter)
  • Daniëlla van den Beemt - Morgenwijzer
  • Wim Klapwijk - afgevaardigde kleine besturen
  • Bert van Leeuwen - SCOPE scholen
  • Judith Rook - WIJ de Venen
  • Sander Verheul - Leo Kanner Groep
  • Martijn Zaal - iHub Onderwijs