HOME
Home

Verschillende school nivo's

Verschillende schoolniveaus en de doorstroom mogelijkheden

  • VWO: Theoretisch, voorbereidend op doorstroom universiteit
  • HAVO: Theoretisch, voorbereidend op doorstroom vwo of hbo
  • VMBO-TL, de Theoretische Leerweg (mavo): Vooral theoretisch, doorstroom naar mbo 3 of 4 of havo
  • VMBO-GL, de Gemengde Leerweg: Vooral theoretisch, 1 vak praktijk (4 uur), doorstroom naar mbo 3 of 4
  • VMBO-KL, de Kaderberoepsgerichte Leerweg: Vooral praktisch: minimaal 12 uur per week, doorstroom naar mbo 3 of 4
  • VMBO-BL, de Basisberoepsgerichte Leerweg: Vooral praktisch: minimaal 12 uur per week, doorstroom naar mbo 2
  • PRO / PRaktijkOnderwijs
  • VSO voor zeer moeilijk lerende kinderen

Een goed overzicht van de verschillende schoolniveaus, doorstroommogelijkheden en leerroutes vind je hier.