HOME
Home

Wie wil er met ons meedenken?

Ouders gezocht! 

 

Het Oudersteunpunt van SWV Passend Onderwijs Rijnstreek gaat steeds meer bekendheid krijgen! Een deel van ouders/verzorgers kan ons al vinden via de website of via doorverwijzing van een professional, maar wij willen graag nog meer ouders bereiken. Dit kunnen wij het beste doen door het aan ouders zelf te vragen. 

 

Ben jij de ouder/verzorger die wil meedenken over het Oudersteunpunt én die ervaring heeft met extra ondersteuning van je kind op school? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs betekent dat een kind onderwijs krijgt wat past bij het kind. Het liefst op de eigen basisschool in de buurt. Ook als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Als dit niet haalbaar is, kijkt de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende onderwijsplek. 

 

Het Oudersteunpunt 

Het Oudersteunpunt is om vragen van ouders te beantwoorden als het kind extra ondersteuning nodig heeft. Ook om ouders te steunen in deze periode.  

Bij het Oudersteunpunt is een (onafhankelijk) ouderadviseur aanwezig. Zij beantwoordt de telefoon, mail en contactformulier van de website. Op de website is informatie te vinden over Passend Onderwijs. 

 

Klankbordgroep 

Wij willen graag informatie van ouders/verzorgers krijgen over het Oudersteunpunt. Dit doen wij door 1 vragenlijst (online) te mailen en 1 ouderbijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst is samen met andere ouders in het Schoolgebouw van OpMaat, Henry Dunantweg 11 in Alphen aan den Rijn. 

 

De link naar de vragenlijst wordt in oktober 2023 gemaild. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 20 minuten. 

 

De bijeenkomst wordt gepland op een maandagavond in november 2023 van 19.30 tot 21.00 uur in Alphen aan den Rijn. De datum wordt in oktober bekend gemaakt. 

Er wordt naar de volgende onderwerpen gevraagd over het oudersteunpunt: 

  • website oudersteunpunt 
  • bereikbaarheid oudersteunpunt 
  • vindbaarheid oudersteunpunt 
  • wensen kind 

 

Het is goed om te weten dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Het heeft geen invloed op het traject rondom je/jullie kind! 

 

Twijfel je of je wel/niet mee mag doen? Of heb je andere vragen? Dan kan je bellen met de ouderadviseur, tel 0172 266 266 

 

Als je mee wilt doen. Klik dan op onderstaande link om je op te geven. 

Vorige pagina