Ontwikkeling oudersteunpunt

29 maart 2022
Oudersteunpunt

Het oudersteunpunt is er voor de ouders die vragen hebben over ondersteuningsbehoefte van hun kind binnen op het gebied van onderwijs. Het biedt goede en onafhankelijke informatie over het aanbod van scholen in de regio en welke mogelijkheden er zijn. Ouders geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over de ontwikkelmogelijkheden voor hun kind. Soms hebben ouders behoefte aan ondersteuning in een zoektocht naar passend onderwijs. Het oudersteunpunt bestaat uit een site met informatie of je kunt (telefonisch) in contact komen met een medewerker.

Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen. Het oudersteunpunt is in ontwikkeling en zal voor de zomer actief zijn.


De drie pijlers van het oudersteunpunt

Het oudersteunpunt heeft drie pijlers. Dit zijn:

Informeren: het oudersteunpunt is een plek voor informatie die leesbaar en begrijpelijk is voor ouders.

Het steunpunt moet juiste informatie geven over passend onderwijs in het algemeen en over hoe we in onze regio werken. Goede informatie kan de drempel verlagen om hulp te vragen.

Steunen: de komende jaren wordt hetoudersteunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.
Ouders moeten zich veilig en vertrouwd voelen om vragen te stellen en zich te laten ondersteunen. Ze moeten kunnen sparren en hun afwegingen kunnen bespreken. Daarvoor is een onafhankelijk steunpunt belangrijk. Tegelijkertijd is het van belang dat er voldoende kennis en informatie aanwezig is binnen het steunpunt.

Signaleren: ervaringen van het steunpunt zijn waardevol voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.
Het oudersteunpunt signaleert knelpunten en brengt deze onder de aandacht bij het samenwerkingsverband. Dit geeft inzichten voor het ontwikkelen van beleid, maar ook voor het goed invullen van de taken en activiteiten van het oudersteunpunt zelf.


Waar staan we nu?

Binnen de regio Rijnstreek is een projectteam gevormd waarin ouders en profesionals van binnen en buiten het onderwijs met elkaar samenwerken aan de oprichting van het oudersteunpunt. Voor de zomer zal de nieuw website ingericht zijn waarbij een apart onderdeel voor de ouders is ingericht. (pijler 1)

Na de zomer wordt het steunpunt doorontwikkeld om ouders te steunen in hun zoektocht naar passend onderwijs en om eventuele knelpunten te signaleren (pijler 2 en 3).

Voor vragen over het oudersteunpunt, bel met : 0172-418759 of stuur een mail naar:info@swvrijnstreek.nl