Begeleiding van leesproblemen en dyslexie na thuisonderwijs

17 februari 2021
Berichtgeving over de begeleiding van leesproblemen en dyslexie na thuisonderwijs Voorjaar 2021. Na een tweede periode van thuisonderwijs is het onderwijs de afgelopen week weer opgestart. De verwachting is dat tot de zomervakantie fysiek onderwijs op school en (een vorm van) thuisonderwijs moeten worden geboden. Bijvoorbeeld omdat de klas in tweeŽn is gesplitst of vanwege een quarantainemaatregel. Hybride onderwijs is dus de uitdaging voor de komende periode. De achterliggende periode heeft vaak invloed gehad op de dyslexie-trajecten waar uw leerlingen in zaten. Dat kan zijn op de geboden begeleiding en op de afgenomen toetsen. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft weer centrale berichtgeving opgesteld over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsing, begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in voorjaar 2021. De informatie is geplaatst op het digitale platform Dyslexie Centraal via https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondomcorona-maatregelen. De scenario's die in de informatie beschreven staan zijn handig om te bepalen wat voor uw leerling de volgende stap moet zijn.

De informatie vindt u hier:
Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021
Mogelijke scenario's voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021
Format handelingsplan technisch lezen en spellen ON3
Handreiking meertaligheid