comPACT intervisiegroep Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

19 januari 2022
comPACT Intervisiegroep Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
onder leiding van Els Hegemans (SWV Passend Onderwijs Rijnstreek)

Fysiek of digitaal, n.n.b.

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Aanmelden via: info@ikwiluitdaging.nl

Info op de website: ikwiluitdaging.nl