Studieochtend voor Directie en Ib-ers van het SWV

07 juni 2022
Actualiteiten
Programma verder nog nader in te vullen
Van 9.00 tot 13.30 uur
Locatie:Parochiehuis, Doortocht 11 te Bodegraven, inloop vanaf 8.45 uur