Studieochtend HGW voor Directie en Ib-ers van het SWV

15 februari 2022
Handelingsgericht Werken
met NoŽlle Pameijer
Presentatie en casÔsstiek behandelen
Van 9.00 tot 13.30 uur
Locatie:†Parochiehuis, Doortocht 11 te Bodegraven, inloop vanaf 8.45 uur