Bijeenkomsten KinderOpvang-Primair Onderwijs (KOPO) - Kring 5 &6 Kerk&Zanen/Alphen Centrum

20 oktober 2022
Jaarlijkse KOPO bijeenkomst voor ib-ers
Kring 5 & 6 - Kerk en Zanen & Alphen Centrum

Thema "Spreken we elkaars taal?"
met deskundige gastdocent

Datum: donderdag 20 oktober
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Locatie: nnb