Bijeenkomsten KinderOpvang-Primair Onderwijs (KOPO) - Kring 4 Rijnwoude & Boskoop

18 oktober 2022
Kring 4 - Rijnwoude én Kring Boskoop
Jaarlijkse bijeenkomst KO-PO voor IB-ers

Thema "Spreken we elkaars taal?"
met deskundige gastdocent

dinsdag 18 oktober 2022
Tijd: 13.30 - 16.30 uur