Ziek thuis en toch naar school

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn is het soms lastig dit recht te verzilveren. Deze kinderen krijgen door schoolverzuim en het uitblijven van extra aandacht en ondersteuning niet altijd het onderwijs dat bij hen past.

Ziek thuis en toch 'naar school'
De school waar de zieke leerling staat ingeschreven blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.

Aanbod en werkwijze zieke leerlingen
De consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs van het kind. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma's voor deze leerlingen. Je kunt ook gebruik maken van de vele contacten die de consulent OZL heeft en de aanwezige kennis omtrent regels en voorschriften. Dankzij OZL en digitale middelen die vaak worden ingezet zijn de zieke leerlingen vanuit huis toch in de klas.
De ondersteuning geldt voor zieke leerlingen in het PO én VO

De KPN Klasgenoot voor onderwijs op afstand
Ook kan in sommige gevallen de KPN Klasgenoot ingezet worden. De zieke leerling kan dan op afstand lessen volgen. Door dit contact raken leerlingen minder snel achterop met de lesstof en - minstens zo belangrijk - blijven ze in contact met hun leraren en klasgenoten.

Consultenten (OZL) - Onderwijs Advies - informatie op de website