Team samenwerkingsverband


Boven v.l.n.r. Michel Meijer, Annemiek Nanninga, Caroline Voets, Wilma Haverkate
Midden v.l.n.r. Els Hegemans, Lisa de ruiter, Linda Bras, Astrid den Outer, Catharina van Klaveren

Onder v.l.n.r. Pauly Rollema, Marga Rood

Michel Meijeris de directeur- bestuurder van het Samenwerkingsverband.
Het secretariaat wordt gevormd door: Astrid den Outer en Marga Rood.

Vanuit het samenwerkingsverband worden diverse arrangementen verzorgd. De 7uitvoerende medewerkers worden allen voor 1 of meer arrangementen in het basisonderwijs ingezet. Zij zijn op afroep beschikbaar voor de scholen in ons SWV en ondersteunen kinderen en/of leerkrachten of begeleiden (moeilijke) trajecten; bijv. van SBO of SO.
Bereikbaar via het algemeen telefoonnummer: 0172-418 759 (Secretariaat SWV) of email: info@swvrijnstreek.nl

Zie voor meer informatiehttp://www.swvrijnstreek.nl/ondersteuningsarrangementen

Contactpersoon: Emailadres: Telefoon:
Linda Bras l.bras@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 2633 4059
Wilma Haverkate w.haverkate@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 1514 9366
Els Hegemans e.hegemans@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Lisa de Ruiter l.ruiter@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 2837 2475
Annemiek Nanninga a.nanninga@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Pauly Rollema p.rollema@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Caroline Voets c.voets@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 4846 4440