Team samenwerkingsverband

 
Boven v.l.n.r.    Michel Meijer, Annemiek Nanninga, Caroline Voets, Wilma Haverkate
Midden v.l.n.r.  Els Hegemans, Lisa de ruiter, Linda Bras, Astrid den Outer, Catharina van Klaveren

Onder v.l.n.r.    Pauly Rollema, Marga Rood

Michel Meijer is de directeur- bestuurder van het Samenwerkingsverband.
Het secretariaat wordt gevormd door: Astrid den Outer en Marga Rood. 

Vanuit het samenwerkingsverband worden diverse arrangementen verzorgd. De 7 uitvoerende medewerkers worden allen voor 1 of meer arrangementen in het basisonderwijs ingezet. Zij zijn op afroep beschikbaar voor de scholen in ons SWV en ondersteunen kinderen en/of leerkrachten of begeleiden (moeilijke) trajecten; bijv. van SBO of SO.
Bereikbaar via het algemeen telefoonnummer: 0172-418 759 (Secretariaat SWV) of email: info@swvrijnstreek.nl  

Zie voor meer informatie http://www.swvrijnstreek.nl/ondersteuningsarrangementen
 
Contactpersoon: Emailadres: Telefoon:
Linda Bras l.bras@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 26334059
Wilma Haverkate w.haverkate@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 15149366
Lisa de Ruiter l.ruiter@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 28372475
Caroline Voets c.voets@swvrijnstreek.nl 0172 418 759 / 06 48464440
Els Hegemans e.hegemans@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Pauly Rollema p.rollema@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Annemiek Nanninga a.nanninga@swvrijnstreek.nl 0172 418 759
Catharina van Klaveren c.klaveren@swvrijnstreek.nl 0172 418 759


Hieronder stelt ieder teamlid zich persoonlijk aan u voor.


Michel Meijer

Directeur-Bestuurder

Samen met de deelnemende scholen, ouders en eventuele hulpverleners werk ik binnen ons team aan het verbeteren van (onderwijs-) kansen voor kinderen in de gemeente Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en het deel Kaag van Kaag- en Braassem. Voor kinderen met bijzondere behoeften vind ik het belangrijk een passende onderwijsplek te vinden zo dicht mogelijk bij huis, ouders, broertjes/zusjes en vriendjes.


Marga Rood
Management-assistent

In deze functie kom je met heel veel verschillende aspecten van Passend Onderwijs in aanraking. De afwisseling vormt tegelijkertijd de uitdaging.


Astrid den Outer
Management-assistent

Samen met mijn collega's zorgen wij ervoor dat elk kind een passende plek in het onderwijs krijgt vlak bij huis. Met elkaar proberen wij ervoor te zorgen dat het kind op tijd een Toelaatbaarheidsverklaring krijgt of een ander arrangement krijgt. Altijd een mooie uitdaging. Daarnaast doe ik als management-assistent veel verschillende dingen waardoor er veel afwisseling in het werk is.  Linda Bras
Onderwijsspecialist

Ik werk sinds november 2019 met veel plezier bij het samenwerkingsverband. Samen met de ouder, het kind en de school zoeken naar de best passende begeleiding of onderwijs/zorgplek voor een kind om tot bloei te komen, zie ik als mijn passie binnen mijn baan. 
Wilma Haverkate
Onderwijsspecialist

Verbinden van partners rondom kinderen zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Samen met ouders en school op zoek gaan naar wat een leerling met specifiekere onderwijsbehoeften nodig heeft en hoe dat gerealiseerd kan worden in de (reguliere) onderwijssetting is een uitdaging. Dit kan al starten in de voorschoolse periode om een goede start in het onderwijs op een passende plek met de juiste (zorg) ondersteuning te realiseren. 


Lisa de Ruiter
Onderwijsspecialist

Ieder kind heeft recht op een passende (onderwijs)omgeving om zich te kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen creëren werk ik nauw samen met het kind, ouders en de betrokkenen vanuit de scholen en jeugdhulp, waarbij ik me met name inzet voor ouderbetrokkenheid en een intensieve samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Caroline Voets
Onderwijsspecialist

Ik ben dagelijks in contact met ouders, scholen en de jeugdhulpverlening om voor en als het kan graag met een leerling een passende onderwijsplek te vinden. Via een open overleg en denkend in het belang van de leerling kan dit tot een mooie samenwerking en een prettige onderwijstijd leiden. 
Els Hegemans
Steunpunt begaafden en Plusklas

Adviseur op het gebied van passend onderwijs aan leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben en anders denken/leren (Steunpunt Begaafden). Daarnaast leerkracht van 3 bovenschoolse plusklassen van het Samenwerkingsverband.

Pauly Rollema
Spelbegeleider, Kindercoach

Ik ga met kind, school en ouders op zoek naar wat werkt. Praktisch en oplossingsgericht.


Annemiek Nanninga
Kindercoach

Ik werk als kindercoach voor het samenwerkingsverband. Het doel is om samen met ouders en school het kind in zijn kracht te zetten, onder het motto: "Ik kan het met een beetje hulp!" 

Catharina van Klaveren

Ik ben de schakel tussen GO voor Jeugd! en het samenwerkingsverband gericht op ondersteuningsvragen vanuit ouders, zorg en onderwijs.
Mijn slogan is: Het kind centraal door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen.