Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen behorend tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek hebben een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) ingevuld. Deze zogenaamde SOP's zijn te vinden op de website: scholen op de kaart


Voor de scholen:

Handreiking School ondersteuningsprofiel SWV PO Rijnstreek 2 april 2019

Format School ondersteuningsprofiel SWV PO Rijnstreek 2 april 2019