Regio

Regio

Het SWV Rijnstreek is één van de 76 regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn (uitgezonderd Boskoop), Nieuwkoop en Kaag en Braassem Oost. Bij de gemeentelijke herindeling van januari 2014 zijn de gemeenten Rijnwoude en Boskoop met Alphen aan den Rijn gefuseerd. In de tijd dat de afspraken werden gemaakt over de samenstelling van de samenwerkingsverbanden PO is de afspraak gemaakt dat Boskoop bij het SWV Midden-Nederland zou worden ondergebracht. Deze afspraak m.b.t. de indeling van Boskoop blijft gehandhaafd, ondanks de gemeentelijke herindeling.