Privacy Tool voor scholen

 

Passend onderwijs en privacy
 

december 2019
De digitale Privacy Tool op de website van het Steunpunt passend onderwijs heeft een update gehad. Vanaf nu is ook informatie opgenomen wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen in de afstemming tussen onderwijs en jeugd. Ook is de website Samenwerkingsverbanden op de kaart nu online. Hier vindt u de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om zelf hun cijfers toe te lichten en zo te leren van elkaar.

september 2019
De digitale  privacy tool heeft een belangrijke aanpassing ondergaan op het thema 'samenwerking met externe partners'. Verder zijn er diverse teksten aangevuld en geüpdated.

De tool heeft het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met partners ontwikkeld en geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en hoe te handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover.


Via deze link komt u bij de privacy tool op de website van het steunpunt passend onderwijs.