Passend Onderwijs in het kort

Elk kind verdient goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het idee achter passend onderwijs. Dit kan door zaken anders te organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat we de mogelijkheden van leerlingen voorop stellen. Niet alleen bij leerlingen met een beperking of leerproblemen, maar ook bij talentvolle en hoogbegaafde leerlingen. Als het kan in de gewone school in de buurt waar nodig met extra ondersteuning, zo nodig in een school voor speciaal onderwijs.
Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van kinderen en inspeelt op hun specifieke behoeften. Dat is passend onderwijs!

Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.
Passend Onderwijs in 3 minuten