Informatiegids Passend Onderwijs

In deze informatiegids passend onderwijs vindt u als ouder informatie die ukunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis.
De gids bevat de laatste informatie over de wetgeving en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind. De gids richt zich vooral ophet reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat hier de grootste veranderingenplaatsvinden met de komst van passend onderwijs.
De informatiegids Passend onderwijs is een uitgave van het Steunpunt Passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in).

Ga voor meer informatie naar de website van
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.poraad.nl/


Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.
Passend Onderwijs in 3 minuten