Onderwijs aan zieke leerlingen

Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs (Ziezon)

In iedere regio in Nederland zijn consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) werkzaam. Deze consulenten zijn beschikbaar voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs, en voor onze regio verbonden aan OnderwijsAdvies.

Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen. Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk Ziezon en korte lijnen met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed ziektes op het leerproces en het (psycho-sociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben.

De consulenten OZL onderzoeken op welke manier de leerling onderwijs kan blijven volgen gedurende het ziekteproces en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is. In eenvoudige, maar ook complexe situaties helpen zij school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke ondersteuning nodig is. Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang.

In sommige gevallen is het mogelijk dat langdurig zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact van de KPN (www.klassecontact.nl).

Ook kan het wenselijk zijn (in overleg met school en hulpverleners) dat er tijdelijk een leraar aan huis komt, om de leerling te ondersteunen bij het plannen en organiseren van het schoolwerk.

Heeft u vragen over de Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, wilt u direct een consulent spreken of bent u op zoek naar kennis over verschillende ziektebeelden bij leerlingen?

Op www.ziezon.nl vindt u veel informatie evenals de contactgegevens van de consulenten in uw regio.

OnderwijsAdvies ontvangt voor deze dienstverlening subsidie van het ministerie van OCW. Daardoor zijn aan de inzet van de consulent geen kosten verbonden.


Voor meer informatie, zie onderstaande brochures en links:

Nieuwsbrief Ziezon

BrochureZiezon Een zieke leerling en dan?

Brochure KlasseContact- Ziek zijn .... en toch in de klas

https://www.onderwijsadvies.nl/diensten/primair-onderwijs/leerlingondersteuning/ondersteuning-zieke-leerling/

www.ziezon.nl