Ondersteuningstoewijzingsroute

De toeleiding naar passende ondersteuning vindt plaats op basis van arrangeren. Arrangeren wordt gedefinieerd als het proces om te komen tot een match tussen onderwijsbehoefte van de leerling en het meest passende ondersteuningsaanbod. De beschrijving van dit proces wordt binnen ons samenwerkingsverband 'ondersteuningstoewijzingsroute' genoemd. Het proces start bij het door een leerkracht signaleren van de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling volgens de stappen van de cyclus van Handelingsgericht (HGW) werken.

Uitgebreide informatie over de route voor het toewijzen van ondersteuning zoals die binnen het SWV Rijnstreek is afgesproken vindt u in bijgaande notitie Handreiking toewijzen ondersteuning en S(BO)plaatsenen het schema ondersteuningstoewijzings routeplus toelichting schema ondersteuningstoewijzingsroute.

De infographic maakt duidelijk waar u voor welke ondersteuning moet zijn. De infographic vindt u ook op pagina 2 van de brochure ondersteuningsarrangementen.