Taalhulp en Taalklas Nieuwkomers

Op 16 en 19 maart is er weer inloop. Voel je welkom om tussen 8.30 en 12.00 binnen te
lopen en even te kijken in de taalklas. Voor de kinderen is dit heel bijzonder en goed om de
verbinding te maken met hun andere school!


Waarom een parttime taalklas?
Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Het aantal nieuwkomers is in de scholen afgelopen jaren toenemen en deze trend zet de komende jaren door.

Hoe organiseren we het?
De besturen binnen het samenwerkingsverband Rijnstreek hebben in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn het initiatief genomen om deze nieuwkomers in de basisschool extra te ondersteunen.
Hiertoe is per 31 oktober 2016 een parttime taalklas opgericht voor de basisscholen in de gemeente Alphen aan den Rijn. In de taalklas staat het leren van de Nederlandse taal centraal. De nieuwkomers krijgen hier intensieve ondersteuning gedurende drie ochtenden per week: op maandag, dinsdag en donderdag. Verder volgen de kinderen het onderwijs in de klas op hun eigen school. Naast de taalverwerving gaat het ook om het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met Nederland.
Daarnaast wordt de taalhulp gecontinueerd voor de scholen binnen het samenwerkingsverband die we al kennen van het 'arrangement nieuwkomers'. De Taalhulp is bestemd voor kinderen tussen 4-6 die niet in de taalklas les krijgen, voor kinderen buiten de gemeente Alphen en voor kinderen die na de taalklas extra ondersteuning nodig hebben om aan te kunnen sluiten bij het reguliere programma.. De taalhulp kan ook worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen.

Locatie
Basisschool De Jenaplaneet, Vliestroom 204 te Alphen aan den Rijn

telefoonnummer: 06-51 21 98 84
e-mailadres:  taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com

Team Taalklas 
Het team Taalklas Nieuwkomers bestaat uit twee leerkrachten; Caroline de Kleer en Anja van der Krogt, de taalhulp; Jolanda do Nascimento Felix - Smit en de toeleider/coördinator; Margriet van Holstein. Verder worden de leerkrachten ondersteund door 2 onderwijsassistenten; Nini van Sloten en Trees de Jonge en 2 vrijwilligers; Sylvia Hoogeveen en Jolanda


Vanuit de taalhulp
In verband met het aflopen van een aantal trajecten ontstaat er ruimte om een aantal
leerlingen 2x per week te begeleiden. Dit is een tijdelijke mogelijkheid die per direct stopt
zodra er een of meerder nieuwe aanmeldingen komen. Jolanda en Margriet beslissen
samen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. We zijn blij dat we deze extra hulp
(tijdelijk) kunnen bieden! De leerkrachten en intern begeleiders van de leerlingen die extra
taalhulp aangeboden krijgen worden per mail benaderd. Mocht je hier vragen over hebben
laat het ons dan weten.
 

Informatie en aanmeldingsprocedure: