Nieuwkomers welkom! En nu?

Wat fijn dat uw school nieuwkomers welkom heet! Sommige scholen in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben al heel veel ervaring met het werken met nieuwkomers, voor andere scholen is het nieuw. Dat kan best lastig zijn. Om u een beetje op weg te helpen vindt u onderstaand informatie waar u aan kunt denken en wat u kan helpen wanneer uw school voor het eerst met nieuwkomers te maken krijgt.

 
 • Wanneer een nieuwkomer op uw school ingeschreven wordt kunt u deze aanmelden voor de taalklas of taalhulp. Kinderen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn uit groep 3 t/m 8 mogen op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 - 12.00 naar de taalklas komen. Deze is gevestigd in de Jenaplaneet, Vliestroom 204, Alphen aan den Rijn
 
 • Kleuters binnen de gemeente Alphen en alle nieuwkomers buiten de gemeente, maar binnen het samenwerkingsverband Rijnstreek komen in aanmerking voor de taalhulp.
 
 • Kinderen die meer dan 6 kilometer van de taalklas  wonen (gemeente Alphen), komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit kan aangevraagd worden bij de gemeente: leerlingenvervoer@alphenaandenrijn.nl
 
 • De leerkrachten van de taalklas en de taalhulp hebben ervaring met het werken met nieuwkomers. Zij kunnen met u meedenken over een programma voor de nieuwkomer(s) bij u op school. Welke vakken kunnen zij meedoen en wat kunt u aanbieden? Ze helpen u hier graag bij!
 
 • Op basisschool De Springplank, De Mare en De Stromen zijn de afgelopen jaren meerdere nieuwkomers ingestroomd. De leerkrachten op deze scholen hebben al veel ervaring met het werken met nieuwkomers. Zij delen dit graag met u! Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ruth Zuidam: rzu@scopescholen.nl van basisschool De Stromen en Karen Smook-Dekker: ksm@scopescholen.nl van basisschool De Mare.
 
 • Heeft u een gesprek met de ouders en kunt u niet met hen communiceren vanwege de taalbarrière? Dan kunt u via Kom Erbij een intermediair aanvragen die bij het gesprek aanwezig is en voor u en ouders vertaalt. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar Saïda Yachou: S.Yachou@participe.nu
 
 • Wanneer u merkt dat de kinderen gedragsmatig of op het gebied van leren problemen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met de orthopedagogen van het samenwerkingsverband, of van uw eigen bestuur, zodat er meegedacht kan worden.
 
 • Bij het aannemen van 4 nieuwkomers (korter dan een jaar in Nederland incl. de tijd in het AZC) kunt u een additionele bekostiging aanvragen.
Voor meer informatie:
http://www.lowan.nl/primair-onderwijs/financiering/ocwduo/bekostiging-vreemdeling/
 
 
 • Op de website van het Lowan kunt u allerlei informatie vinden over het werken met nieuwkomers: www.lowan.nl
 
 • Er wordt sterk aangeraden om kinderen die nog 6 jaar zijn in een kleutergroep te plaatsen en niet in een groep 3. Een kleuterklas is een talige omgeving, waardoor het kind sneller Nederlands zal leren.
 
 • Heeft u het vermoeden dat een nieuwkomer op uw school een trauma te verwerken heeft en dit de ontwikkeling in de weg zit dan kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon van het JGT. Mocht u dan alsnog tegen dingen aanlopen neem dan contact op met Margriet van Holstein: gse@scopescholen.nl
 
 • Wanneer er een nieuwkomer in uw school komt kan het verstandig zijn om een ouder van school als maatje in te schakelen. Deze ouder kan de ouder(s) ondersteunen in alle schoolse zaken. Hierbij valt te denken aan het doorgeven van de vrije dagen, het uitleggen wanneer er iets bijzonders in de school is, toelichten van de overblijf enz. Via de gemeente wordt er een vrijwilliger van Tom in de buurt aangesteld. Deze vrijwilliger helpt het gezin met allerhande zaken die geregeld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan rekeningen, inschrijvingen voor zwemles, brieven enz.
 
 • Is er binnen het gezin een kind van drie jaar, dan is het verstandig om dit kind aan te melden voor een VVE peuterspeelzaal. Dit hoeft u niet te regelen. De aanvraag hiervoor gaat via het consultatiebureau. Mocht u zeker willen weten dat dit aangeboden wordt aan de ouder(s) neem dan contact op met Margriet van Holstein: gse@scopescholen.nl
 
 •  Stichting nieuwe Alphenaren biedt vrijwilligershulp aan statushouders.
"Ons doel is het samenbrengen van vluchtelingen met een status (statushouders) en Nederlanders, om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar een snellere integratie in de Nederlandse samenleving"
Hier kunt u ouders op wijzen. Voor meer informatie: http://nieuwealphenaren.nl/
 
 • Voor meer informatie over de taalklas en taalhulp kunt u contact opnemen met het team (Anja van der Krogt, Caroline de Kleer, Jolanda do Nascimento Felix - Smit - taalhulp, Margriet van Holstein): taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com / tel. 06 - 51219884