Bezwaaradviescommissie

Met de komst van passend onderwijs worden de drie samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband (artikel 18a lid 6 sub c Wpo, artikel 17a lid 6 sub c Wvo).
In dezelfde wetten is bepaald dat het samenwerkingsverband een adviescommissie moet instellen, die adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a lid 12 Wpo, artikel 17a lid 13 Wvo).
De wet landelijke bezwaarschriftenregeling is op 1 augustus 2014 in werking gegaan. Het is mogelijk dat ouders een bezwaar kunnen indienen tegen de besluiten die het samenwerkingsverband in dit kader neemt.
Hieronder treft u de notitie uitvoering bezwaaradviescommissie aan.
uitvoering bezwaaradviescommissie samenwerkingsverbanden Holland Rijnland.docx


Vanaf 1 juni 2021 zal SWV Passend Onderwijs Rijnstreek zich aansluiten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) die onder de GPO valt, adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a lid 12 Wpo, artikel 17a lid 13 Wvo).
Het is mogelijk dat ouders een bezwaar kunnen indienen tegen de besluiten die het samenwerkingsverband in dit kader neemt.

Praktische informatie - Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)