Bezwaaradviescommissie

Met de komst van passend onderwijs worden de drie samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband (artikel 18a lid 6 sub c Wpo, artikel 17a lid 6 sub c Wvo). In dezelfde wetten is bepaald dat het samenwerkingsverband een adviescommissie moet instellen, die adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18 a lid 12 Wpo, artikel 17a lid 13 Wvo). De wet maakt namelijk hanteren daarvoor per 1 augustus 2014 de landelijke bezwaarschriftenregeling van de PO-raad. bezwaar van ouders mogelijk tegen de besluiten die het samenwerkingsverband in dit kader neemt. De samenwerkingsverbanden
Hieronder treft u de notitie uitvoering bezwaaradviescommissie aan.
uitvoering bezwaaradviescommissie samenwerkingsverbanden Holland Rijnland.docx