Leerlingen met een beperking

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking - 31 oktober 2019
De onderwijsinspectie heeft via een tweetaandacht gevraagd voor haar webpagina maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Het is dan mogelijk om deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Het bevoegd gezag van de school vraagt hiervoor instemming van de inspectie via het Internet Schooldossier