Huisvesting

Het samenwerkingsverband en het Centrum voor Ondersteuning zijn gehuisvest in:
SBO school Op Maat
Henri Dunantweg 11
2402 NMte Alphen aan den Rijn.