Algemene informatie

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te zetten. De organisatie van de extra onderwijsondersteuning, zoals die tot augustus 2014 was georganiseerd, bood daarvoor onvoldoende mogelijkheden. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren en gemeenten. Schoolbesturen krijgen met de start van passend onderwijs een zorgplicht en werken hierbij samen in een samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Ga voor meer informatie naar:.
https://www.passendonderwijs.nl/websites/


Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.
Passend Onderwijs in 3 minuten

Overige interessante filmpjes:
VNG, PO-raad en VO-raad gaan samen voor Passend Onderwijs
Every kid needs a champion
Labeling kids
Meedoen