Expertteams

In de Rijnstreek wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften georganiseerd door het toedelen van extra ondersteuningsmiddelen aan de schoolbesturen. Daarnaast zijn er vanuit het Centrum van Ondersteuning arrangementen beschikbaar en werken wij met expertteams.

Medewerkers uit het speciaal onderwijs (AED - Ambulante Educatieve Dienst) en het samenwerkingsverband Rijnstreek werken samen binnen een team (het expertteam) dat laagdrempelig, snel en met heel korte lijnen in overleg met de intern begeleider inzetbaar is binnen de ondersteuning van de school.
Deze teams werken voor een groep scholen in een wijk of een dorp. De regio Rijnstreek is verdeeld in 8 kringen; 2 kringen in de gemeente Nieuwkoop, 1 kring in Kaag en Braassem Oost en 5 kringen in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Scholen die samenwerken met één expertteam doen dat op basis van solidariteit. Het belang van de leerlingen staat voorop, ongeacht op welke school ze zitten.

Ouders worden intensief betrokken en blijven eerst verantwoordelijke als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Zij zijn dan ook automatisch partner in het zoekproces naar het meest optimale onderwijs voor hun kind. Als leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben zullen ouders niet alleen een belangrijke informatiebron zijn, maar ook (mede) bepalen welke wegen gekozen worden.

In het expertteam zit specifieke deskundigheid rondom het kind met een complexe ondersteuningsvraag. Het expertteam richt zich vooral op deze kinderen. De scholen bepalen welke ondersteuning voor welk kind nodig is en maken in onderling overleg afspraken over waar de experts worden ingezet. De adviseur vanuit het samenwerkingsverband heeft hierin een coördinerende rol.
Uitgangspunt van het expertteam is om meer kwaliteit en efficiëntie in de onderwijsondersteuning te realiseren. Leidend daarbij is de vraag: wat is er nodig voor deze leerling in deze klas met deze leerkracht binnen dit team en ondersteuningsstructuur, wil het kind zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen. Door deze expertise dichtbij de school te organiseren, bijna als een onderdeel van het team en het ondersteuningssysteem, stijgt het niveau van de ondersteuning van de school.
Centraal staat het handelingsgericht werken waarbij leerkrachten in staat zijn passend onderwijs te bieden op meerdere niveaus binnen hun groep. De focus ligt daarbij op het versterken van de competenties van de leerkracht met daarbij voldoende additionele middelen om deze ambitie ook waar te kunnen maken.
 
De aanvraag van de ondersteuning, de ondersteuning zelf en de verantwoording over de inzet van het expertteam wordt met zo weinig mogelijk bureaucratie vorm gegeven. Goede en heldere verslaggeving is daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich.
Eindverantwoordelijk blijft in alle gevallen de schooldirecteur. Deze heeft de regie over wat er in de school op het gebied van ondersteuning van de leerlingen gebeurt.
 
Voor meer informatie zie:

memo schooljaar 2020-2021
kringlijsten kring 1 t/m 8
Startformulier hulpvraag expertteams 2020-2021