Directie en secretariaat

Marko Hermeleris de directeur- bestuurder a.i.van het Samenwerkingsverband.
Het secretariaat wordt gevormd door: Astrid den Outer en Marga Rood.
v.l.n.r.: Ad de Swart (tot 31-8-2020), Marga Rood
Vooraan:Astrid den Outer


Marko Hermeler staat niet op de foto.

Marko Hermeler m.hermeler@swvrijnstreek.nl
Astrid den Outer a.outer@swvrijnstreek.nl
Marga Rood m.rood@swvrijnstreek.nl