Begaafde leerlingen

Project subsidie begaafde leerlingen: comPACT


Ons samenwerkingsverband heeft een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCW voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs. (Regeling subsidie begaafde leerlingen PO en VO).
Er is een projectplan geschreven met inbreng van alle besturen én het samenwerkingsverband. De subsidie is inmiddels ook daadwerkelijk toegekend.

Er is een groep medewerkers vanuit alle besturen gestart die over de nodige expertise en affiniteit met betrekking tot deze doelgroep beschikken.
Deze werkgroep is aan de slag gegaan onder de naam comPACT: commissie Passende Aanpak voor Cognitieve Talenten!

In de commissie zitten:
Vanuit Scope scholengroep: Marion van Diemen en Jacqueline Prins;
Vanuit Morgenwijzer: Fieke Schuilingh en Cora Hansen;
Vanuit Wij de Venen: Corrie van de Meer en Marije van Onna;
Vanuit de kleine besturen: Inge Schimmel en Peggy Schreuder;
Vanuit het SWV Rijnstreek: Els Hegemans, Caroline Voets en Wilma Haverkate
Er is een externe projectleider aangetrokken in de persoon van Jolande Praktiek.
Mocht blijken dat er aanvullende expertise gewenst is in deze groep, dan zullen we deze expertise uiteraard aantrekken.
 
De groep is hard aan de slag gegaan om met elkaar het projectplan handen en voeten te gaan geven. Inmiddels is een website gelanceerd en heeft de 1e scholingsbijeenkomst plaatsgevonden.

We willen dat natuurlijk samen met alle scholen en besturen binnen het samenwerkingsverband met het projectplan aan de slag en daarbij gebruik maken van alle aanwezige kennis en ervaring. Het project bestrijkt de periode tot eind 2023, maar de reikwijdte van dit onderwerp geldt natuurlijk ook voor daarna.
 
We zullen in ieder geval dit platform gebruiken voor nieuwsberichten, maar ook van de diverse platforms van de scholen en besturen gebruik maken.

Voor eventuele vragen kun je je wenden tot de comPACT leden van je bestuur of contact opnemen met Jolande Praktiek; jolande.praktiek@ziggo.nl / 06 -83 25 50 83.