Algemene informatie

De taalklas biedt op de maandag, dinsdag- en donderdagochtend ondersteuning voor nieuwkomers uit groep 3 t/m 8. De taalklas is van 8.30 - 12.00 uur.
De kinderen komen zelfstandig, of worden door een begeleider naar de taalklas gebracht. Dit wordt door de school van inschrijving geregeld. Ook de communicatie hierover ligt bij de school van inschrijving.
Team Taalklas

Het team Taalklas Nieuwkomers bestaat uit twee leerkrachten; Caroline de Kleer en Anja van der Krogt, de taalhulp; Jolanda do Nascimento Felix - Smit en de toeleider/coördinator; Margriet van Holstein. Verder worden de leerkrachten ondersteund door 2 onderwijsassistenten; Nini van Sloten en Trees de Jonge en 1 vrijwilliger; Jolanda Splinter.
Inhoudelijk

In de taalklas krijgen de kinderen de vakken woordenschat, mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven, rekenen, crea. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methodes Horen, Zien en Schrijven, Veilig Leren Lezen, blokboek taal en Lees Aardig. Er wordt thematisch gewerkt in de taalklas.

De kinderen krijgen les op niveau en in de stamgroep. Er zijn drie niveaugroepen, beginners, middengroep en gevorderden. In deze niveaugroepen krijgen de kinderen mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen en taal aangeboden. In de stamgroep worden andere activiteiten gedaan, zoals klankonderwijs, crea en sociaal emotionele vorming.

De leerkrachten van de taalklas kunnen meedenken over een programma voor de kinderen op de middagen, woensdag en vrijdag.

Om een korte lijn met de scholen te houden wordt er gewerkt in google drive. Een weektaak en overdrachtsdocument wordt met de school gedeeld. De leerkrachten van de taalklas zullen elke week een weektaak invullen. Wanneer er toetsresultaten zijn zal dat in het overdrachtsdocument gezet worden. De bedoeling is dat de scholen ook in deze documenten werken. Hierover wordt de school geďnformeerd.
Leerkrachten

Beide leerkrachten verdelen de leerlingen qua verantwoordelijkheid en het is duidelijk voor de school van inschrijving wie aanspreekpunt is. Elke ochtend is er een vrijwilliger aanwezig om te lezen met de kinderen en de leerkrachten te ondersteunen.
Taalhulp

De Taalhulp, Jolanda do Nascimento - Felix, is bedoeld voor kinderen tussen 4-6 die niet in de taalklas les krijgen, voor kinderen buiten de gemeente Alphen (binnen SWV Rijnstreek) en voor kinderen die na de taalklas extra ondersteuning nodig hebben om aan te kunnen sluiten bij het reguliere programma.. De taalhulp kan ook worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen.
Aanmelden

Het aanmelden van een leerling voor de taalklas of taalhulp gaat via een aanmeldingsformulier. Dit vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.swvrijnstreek.nl
Hier kunt u ook meer informatie vinden over de taalklas en het aannemen van nieuwkomers.Vervoer

Voor leerlingen die op een afstand van 6 km. of meer wonen vergoedt de gemeente het vervoer. U kunt hiervoor leerlingenvervoer aanvragen.
Locatie

Basisschool De Jenaplaneet; Vliestroom 204, te Alphen aan den RijnContact

telefoonnummer: 06-51 21 98 84
e-mailadres: taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com