Agenda en notulen vergaderingen OPR

De vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad zijn openbaar. Wilt u als toehoorder een vergadering bijwonen, neemt u dan even contact op met de secretaris Joyce Ouwerkerk ( j.ouwerkerk@tweeklank.nl).

De eerstvolgende OPR vergadering is op maandag 17 mei 2020, 20.00-22.00 uur in het kantoor van het SWV Rijnstreek, gebouwS(B)O Op Maat, Henry Dunantweg 11, Alphen aan den Rijn.


Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad.

Kalenderjaar 2021

Agenda OPR vergadering 02-03-2021


Kalenderjaar 2020
Agenda OPR vergadering 02-11-2020
Verslag OPR vergadering 02-11-2020

Agenda OPR vergadering 09-06-2020
Verslag OPR vergadering 09-06-2020

Vergadering 19 mei vervallen i.v.m. corona

Agenda OPR vergadering 03-03-2020
Verslag OPR vergadering 03-03-2020


Kalenderjaar 2019

Agenda OPR vergadering 04-11-2019
Verslag OPR vergadering 04-11-2019


Agenda OPR vergadering 26-06-2019
Verslag OPR vergadering 26-06-2019


Agenda OPR vergadering 19-02-2019
Verslag OPR vergadering 19-02-2019Kalenderjaar 2018

Agenda OPR vergadering16-10-2018
Verslag OPR vergadering 16-10-2018


Agenda OPR vergadering 13-06-2018
Verslag OPR vergadering 13-06-2018

Agenda OPR vergadering 22-05-2018
Verslag OPR vergadering 22-05-2018

Agenda OPR vergadering 05-02-2018
Verslag OPR vergadering 05-02-2018