Agenda en notulen vergaderingen OPR

De vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad zijn openbaar. Wilt u als toehoorder een vergadering bijwonen, neemt u dan even contact op met het secretariaat van het samenwerkingsverband: info@swvrijnstreek.nl


De eerstvolgende OPR vergadering is op dinsdag 4 oktober 2022, 20.00-22.00 uur in het kantoor van het SWV Rijnstreek, gebouwS(B)O Op Maat, Henry Dunantweg 11, Alphen aan den Rijn.


Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad.


Kalenderjaar 2022

Agenda OPR vergadering 17-05-2022

Agenda OPR vergadering 22-02-2022
Verslag OPR vergadering 22-02-2022

Kalenderjaar 2021
Werksessie 21-09-2021 (geen verslag)
Werksessie 21-11-2021 (geen verslag

Agenda OPR vergadering 17-05-2021
Verslag OPR vergadering 17-05-2021


Agenda OPR vergadering 02-03-2021
Verslag OPR vergadering 02-03-2021


Kalenderjaar 2020
Agenda OPR vergadering 02-11-2020
Verslag OPR vergadering 02-11-2020

Agenda OPR vergadering 09-06-2020
Verslag OPR vergadering 09-06-2020

Vergadering 19 mei vervallen i.v.m. corona

Agenda OPR vergadering 03-03-2020
Verslag OPR vergadering 03-03-2020


Kalenderjaar 2019

Agenda OPR vergadering 04-11-2019
Verslag OPR vergadering 04-11-2019


Agenda OPR vergadering 26-06-2019
Verslag OPR vergadering 26-06-2019


Agenda OPR vergadering 19-02-2019
Verslag OPR vergadering 19-02-2019